Zprávy a články

Reakce na otevřený dopis

Reakce na otevřený dopis

22.1.2017 21:50:44

Milé sestry a bratři v Kristu! Dovolte mně, abych zareagoval na Váš otevřený dopis k sociálnímu bydlení. Úvodem chci podotknout, že MPSV samo odstoupilo od původní verze a Váš apel je tedy bezpředmětný a vyhovět mu logicky nelze. Tím nechci ovšem celou záležitost uzavřít.


Pavel Bělobrádek: Upřímně lituji odchodu Naděždy Kavalírové

Pavel Bělobrádek: Upřímně lituji odchodu Naděždy Kavalírové

21.1.2017 20:14:13

Upřímně lituji odchodu Naděždy Kavalírové. Předsedkyně Konfederace politických věznů byla skvělá, moudrá a silná žena. Neúnavná energie, s níž bojovala za přeživší i mrtvé kamarády, za uznání třetího odboje a proti ztrátě společenské paměti je obdivuhodná.


Vicepremiér Bělobrádek: Potřeba další podpory společenskovědního a humanitního výzkumu je v této době nezpochybnitelná

Vicepremiér Bělobrádek: Potřeba další podpory společenskovědního a humanitního výzkumu je v této době nezpochybnitelná

17.1.2017 13:40:10

Vláda na svém zasedání 16. ledna 2017 schválila nový program Technologické agentury České republiky (TA ČR), který pod názvem ÉTA podpoří projekty aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program je koncipován na 6 let a jeho celkové výdaje dosáhnou 3 miliard korun. Návrh programu předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.


Vláda vzala na vědomí návrh na jmenování profesorky Evy Zažímalové do čela Akademie věd

Vláda vzala na vědomí návrh na jmenování profesorky Evy Zažímalové do čela Akademie věd

17.1.2017 08:31:29

Vláda na svém dnešním jednání vzala na vědomí návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) pro funkční období let 2017 až 2021. Na tento post byla navržena prof. Eva Zažímalová, kterou v prosinci 2016 jednomyslně schválili delegáti Akademického sněmu AV ČR. Novou předsedkyni AV ČR jmenuje prezident republiky a své funkce by se měla ujmout v březnu.


Vláda vzala na vědomí analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Vláda vzala na vědomí analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím

12.1.2017 14:45:24

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil na zasedání vlády dne 9. ledna 2017 Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015.


Sledujte můj videoblog Sledujte můj videoblog Sledujte mě na Twitteru