KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Jsem zklamán, že prezident České republiky selhal v prosazování národních zájmů

11.10.2017 23:21:05 Při formulování naší zahraniční politiky mi především záleží na našem národním zájmu. Jsem vskutku zklamán faktem, že prezident České republiky selhal v prosazování národních zájmů České republiky, když naši zemi reprezentuje na mezinárodních jednáních. Je v národním zájmu České republiky netolerovat anexi Krymu, protože nemůžeme dovolit precedent, který by větší zemi umožnil použít vojenskou sílu k zabrání území menší země.

Pokud takovéto chování nějaké mocnosti není důsledně odsouzeno a potrestáno, mohou se velké země pokusit zopakovat takovýto precedent vůči menším evropským zemím. Přeji si mír a prosperitu v Evropě, a proto důrazně odsuzuji anexi Krymu ze strany Ruska. Dále zdůrazňuji, že sankce proti Rusku musí trvat do té doby, dokud nebudou naplněny Minské dohody; jen poté může být obnovena bezpečnostní architektura Evropy.

Prezident by měl přestat využívat mezinárodní platformy k znejišťování mezinárodním společenství v oblasti české zahraniční politiky, která je v kompetenci vlády. Pozoruji v řadě hlavních měst, od Washingtonu D.C. až po Kyjev, že je jméno našeho prezidenta spojováno s nelibostí  na mezinárodní úrovni; jeho vystupování negativně ovlivňuje prestiž České republiky mezi našimi spojenci.

Toto politováníhodné chování má nepříznivý dopad na úspěch našich podniků na trzích našich spojenců a na schopnost našich diplomatů prosazovat zájmy České republiky ve světě. Naši spojenci jsou klíčovým zdrojem naší prosperity: stačí se podívat na čísla exportu a přímých zahraničních investic.

Mým zájmem je prosperita naší země. Prosperitu lze dosáhnout mírem v Evropě a silnými ekonomickými vztahy s našimi spojenci. Prezident České republiky by měl prosazovat naše národní zájmy.

Ukrajina reprezentuje důležitou příležitost pro naše podniky, které se mohou zapojit do čerpání finančních zdrojů z programů USA a EU pro rozvoj ukrajinské infrastruktury. Chování prezidenta republiky poškozuje perspektivu našich podniků dosáhnout obchodních příležitostí.