KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Mladá generace podle Pavla Bělobrádka

16.07.2012 Co v dnešní době chybí mladé generaci? Pochválil byste jí za něco?

Těžko říci. Není možné mluvit o všech, ale snad o nějakých trendech. Snad úcta k autoritám a ochota k oběti. Dát druhému něco ne ze svého nadbytku, ale něco, co pocítím jako ztrátu. Lidé po povodních nechtěli naše nepotřebné staré spotřebiče a obnošené šaty. Ty jsme si měli nechat my a jim dát naše peníze nebo koupit nové věci a sami si je odříci.


Zřejmě chybí i úcta k hodnotám, k lidské práci, k tomu, že všechno někdo musel vyrobit, že za vším je dřina a důvtip. Pak by snad nebylo tolik vandalů, mezi něž považuji také každého, kdo na zem hodí nedopalek, papírek nebo neuklidí po svém psovi. Tam to začíná.


Také možná vědomí, že být mladý, zdravý a soběstačný, člověk nebude po celý život. Snad také pochopení, že svoboda není anarchie, že končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Že k ní patří i ohleduplnost a úcta.


Pochválit? Snad za to, že mnoho z těch, kteří mají možnost se uplatnit lépe v zahraničí, zůstávají u nás, nebo se vrací zpět domů, i když je to „do horšího“. Také musím říci, že se mnozí začínají vracet ke kořenům a přemýšlejí o budoucnosti nejen té své, ale celé země a světa. Určitě jsou otevřenější.

 

Zdroj: Rozhovor pro občanské sdružení Svornost