KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Pavel Bělobrádek: Na čem stojí vlastenectví

27.10.2018 13:35:54 Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Otcové zakladatelé nám zanechali inspirativní myšlenkový odkaz, který ani po dlouhé době neztratil nic ze svého lesku a platnosti. Pamatujme na to, z čeho se zrodil náš stát a čím jediným se může udržet. Náš stát se zrodil z touhy po svobodě. Svobodě ve všech podobách. Svobody myšlení, svobody vyznání, svobody jako práva na spravedlnost.

Slavíme sto let naší demokracie. Demokracie však není pouhý systém. Není to pouze mechanismus hlasování. Demokracie vyžaduje také vysokou morálku, kritické myšlení a občanskou angažovanost. Jak řekl Masaryk: „Bez zájmu občanů o stát se republika stává de facto státem aristokratickým byrokratickým, státem menšiny – forma sama nerozhoduje o podstatě státu.“ A to je skutečně zásadní. Demokratické instituce bez obsahu se stávají prázdnou slupkou. 

Musíme dělat vše pro to, aby občané brali náš stát za svůj. Demokracii a svobodu v naší zemi neohrožuje nějaký fiktivní nepřítel, ale lhostejnost, nezodpovědnost, nepoctivost, malost a překrucování pravdy. Ten výčet by jistě mohl být mnohem delší, ale podstatné je něco jiného – uvědomit si, že chránit demokracii může a má každý z nás, každý den. Není lhostejné, jaké zaujímáme postoje. Není lhostejné, jaké hodnoty jsou pro nás důležité a jestli podle nich žijeme. Dnes, kdy jsme členy NATO a EU a kdy máme mezinárodní záruky bezpečí, svobody a prosperity jako nikdy v minulosti, stačí k odvaze relativně málo: nepodléhat vábení populismu, lživé propagandě a nenávisti. 

Masaryk dobře věděl, že k tomu, aby se naplnily sny o demokratické, svobodné společnosti a prosperujícím státu je potřeba mnoho úsilí a že vlastenectví znamená také přinášet oběti. Legionáři, odbojáři, bojovníci proti komunismu a dnešní vojáci na misích neumírali a neumírají pro nic za nic. Umírali a umírají za svobodu. Tato nejvyšší oběť si zaslouží naši úctu a vděk. A zaslouží si, abychom jí všichni byli hodni. Abychom bránili svobodu a nedali jí zahynout.

Jsme pracovitý národ a v mnoha oborech patříme k nejvyspělejším zemím světa. Ke stému výročí naší země přeji nám všem, abychom na této cestě setrvali a neslevili ze svých hodnot. Přeji všem našim občanům, abychom pracovali na šíření dobrého jména naší vlasti, abychom byli poctiví, zodpovědní, solidární, charakterní, šetrní, velkorysí, skromní, zvídaví a přátelští.   

Masaryk a po něm také Havel dali naší republice na mapě světa větší místo, než odpovídá její velikosti. Uchovávejme tento odkaz, uchovávejme naši demokracii, uchovávejme ideály, z nichž se zrodil náš stát.

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL