KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Pavel Bělobrádek: Svoboda je největším bohatstvím společnosti

26.08.2018 20:44:23 Připomněli jsme si smutné 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Kromě pietní vzpomínky na oběti invaze je pro mne tato tragická událost i podnětem k zamyšlení nad tím, co je to svoboda, co znamená svobodně žít a jak se svobodou smysluplně nakládat

Svoboda a demokracie jsou velké a nesmírně cenné hodnoty. Zároveň se však v dnešní době velmi zřetelně ukazuje, že nejsou vůbec samozřejmé a že je úkolem každé generace (včetně té naší) o tyto hodnoty a o svou svobodu znovu zápasit, aby se ze společnosti nevytratily. Už skoro 30 let se učíme žít ve svobodě. Když se otevřely hranice, společně s nimi se všem obyvatelům naší země otevřely nové možnosti. Zdánlivě nekonečné možnosti, závratný prostor, v němž můžeme svobodně žít, myslet, pracovat, tvořit i věřit. Najednou se na nás ze všech stran vychrlily věci nové, do té doby nevídané, a úplně změnily náš život. A za tu dobu jsme udělali jednu nesmírně cennou zkušenost – žít ve svobodě není tak jednoduché, jak se ze začátku mohlo zdát.


V nepřeberném množství vjemů, zboží, služeb a lákadel je těžké se zorientovat. A jak se má člověk zorientovat v protichůdných informacích? Jak rozeznat pravdu od umně formulované lži? A komu je možné důvěřovat?


Upřímně: vůbec se nedivím, že dnes tolik lidí vnímá svobodu spíš jako nekontrolovatelný chaos a bezduchou prázdnotu, před kterou utíkají buď do přírody, nebo do světa virtuální reality. Ani že dnes tolik lidí nostalgicky vzpomíná na „staré dobré časy nesvobody“. Bylo to jednodušší, přehlednější. Život měl jasné kontury, jasná pravidla. Když se člověk přizpůsobil, fungovalo to. Bylo možné spočítat si, co našince čeká, co čeká jeho děti. A podle toho je také vychovat. Život ve svobodě je totiž těžký právě proto, že klade na každého člověka nárok – zápasit, poprat se o to, čím jej naplním. Přemýšlet, která cesta je dobrá a správná. Odhalovat to, co se tváří neškodně, ale přitom je to cesta do pekel. Rozhodnout se sám a nést za to zodpovědnost. Svoboda bez zodpovědnosti se stává anarchií.


Možná vás to překvapí, ale ani mnoho let ve vrcholné politice mi nevzalo víru, že naše společnost na zápas o svobodu nerezignovala. Ano, i dnes vítězí přísliby jistot nad nejistotami svobody. Ano, i dnes inteligentní bytosti odkládají rozum a poslední zbytky soudnosti, jen když z nich někdo sejme tíži svobody a s ní spojené nejistoty a osobní zodpovědnost. A přesto jsem přesvědčen, že svoboda je pro nás důležitější a cennější.
Nenechme si svobodu vzít, mysleme na ni, chraňme ji, pečujme o ni. Pokud se nám něco nelíbí, vždy máme svobodnou možnost to změnit. Nejbližší příležitost je už při říjnových volbách.

Pavel Bělobrádek (Autor je předseda KDU-ČSL)