KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Projev Pavla Bělobrádka na sjezdu Evropské lidové strany

9.11.2018 17:23:24 projev na sjezdu EPP, Helsinky, 7. 11. 2018

Vážení delegáti, dámy a pánové,

dovolte mi, abych jménem českých křesťanských demokratů pozdravil náš důležitý sjezd. Vliv v Evropském parlamentu znamená vliv v EK a to má přímý dopad na naše národní státy. Máme-li být ve volbách do EP úspěšní, pak náš dům musí být postaven na skále a naše království nesmí být vnitřně rozděleno. Nestačí jen zvolit spitzenkandidáta.

Rádi často mluvíme o společných hodnotách, ale jako bychom se někdy lišili ve výkladu,co to vlastně znamená. Jsem přesvědčen, že diskuse i vzájemný nesouhlas s výkladem hodnot i konkrétními politickými kroky těch druhých, je velmi cenná a nezbytná. Patří ale dovnitř EPP, na bilaterální jednání stran i společné diskuse na úrovni lídrů EPP i do politického Assambly.

Naše rozdílné pohledy nepatří na veřejnost a už vůbec je nemáme vyjadřovat tak, že naskakujeme na udičku našim soupeřům. Ti to s námi nemyslí dobře. Ať to je levice,progresivističtí liberálové, extrémisté nebo populisté. Nesmíme je podporovat ani tím, že konkurenční strany přímo chválíme či podporujeme v jiných státech, protože se s nimi shodneme v některých konkrétních řešeních. Stejně se nesmíme vnitřně oslabovat ani tím, že se stavíme po bok našich soupeřů při veřejné kritice našich přátel z EPP. Potřebujeme vnitřní pluralitu, diskusi a třeba i spory. Navenek však musíme být jednotní, sebejistí a autentičtí. Jen tak máme šanci společně vítězit.

Nemůžeme jen populisty a extremisty kritizovat a nenabízet reálná řešení. Nemůžeme bagatelizovat či ignorovat témata, u kterých nabízejí sice falešně jednoduchá, nereálná a absurdní řešení, ale musíme tato témata sami uchopit a řešit je lépe.

Naší jedinou šancí je vrátit se k hodnotám, ke kořenům, které stály při zrodu evropské integrace a které zastávali,žili a prosazovali otcové zakladatelé-křesťanští demokraté. Tyto hodnoty jsou moderní už dva tisíce let, takže se nebojme je hájit a prosazovat. EU bude tak silná, jak silní v ní budou křesťanští demokraté. A my budeme tak silní, jak budeme jednotní a uvěřitelní. Jen tak budeme schopni odolávat vnitřním nepřátelům EU, kteří jsou často vazalové vnějších nepřátel, kteří si přejí slabou, nebo lépe žádnou EU. Nedopusťme to.

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL