KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Střední stav: Tichý sešup do bídy

13.07.2012 Když se před druhou světovou válkou začal německý střední stav obávat o svou budoucnost, nikdo z ekonomů tomu nevěnoval pozornost. Až na jednoho. Jmenoval se Heinrich Pesch a byl to jezuita. Svou pětisvazkovou „Učebnicí národní ekonomie“ položil základy nejen sociální nauky moderních křesťanů, ale především základy poválečného úspěchu tandemu Adenauer – Erhard.

V roce 1900 napsal svou knihu Liberalismus, socialismus a křesťanský světový názor, kde se prorockým způsobem dotkl problémů válečného a poválečného Německa, ale především stanovil základní dilema ekonomie, které se nám pořád dokola vrací jako bumerang. Co je cílem ekonomických aktivit? Co má být cílem snažení státu? Pesch odpovídá, že cílem systému i potřebných soukromých aktivit jednotlivce je člověk a blaho společnosti, ve které člověk žije – tedy nikoli zisk. Tím tehdy mnohé pobouřil. Mezi individuem a společností existuje vztah vzájemné závislosti a oboustranných závazků. Když se tento vztah naruší – vzniká dysfunkce  - a nejsilnější část společnosti začíná pošilhávat po extremistických řešeních.  Nacisté Pesche nenáviděli pro jeho učení tak zuřivě, že nechali jeho hrob srovnat se zemí. Solidarita pro ně byla sprosté slovo.

Dnes jako bychom se propadli o rovných sto let zpátky.  Pesch si jako první všiml toho, že základem politicky stabilní společnosti je v dobách krize střední stav. Ne honorace, ne nejchudší. Pokud se střední  stav začne propadat do bídy, ztrácí svou náklonnost ke společnému blahu a hledá radikální řešení.

 

V dnešní České republice roste počet osobních bankrotů normálních  pracujících lidí, kteří se ocitnou ze dne na den bez prostředků. To, čemu se říká střední stav, je ústředním tématem tradiční politiky KDU-ČSL.  V našem novém politickém programu bude mít téma zlepšení postavení rodin a středního stavu zásadní roli – žádné obecné deklarace. Reformu důchodů nezachrání fondy, ale děti a stát musí umět pomoci průměrné středostavovské rodině prostřednictvím daňových nástrojů .  Připravujeme celou sérii návrhů zacílenou na pomoc rodině a prevenci sociální lability středního stavu, prorodinnou důchodovou reformu, společné zdanění rodin,  nástroje pro podporu sladění zaměstnání rodičů a opatrování dětí, podporu rozšíření  školek, systémová opatření pro udržení kvalifikace matek na mateřské atd. Rodina nesmí být pro střední stav trestem, ale důstojným rozhodnutím. Politika lidovců chce být v tomto období odpovědí na strach z budoucnosti. Nebudeme rozhazovat státní peníze na sociálních dávkách, chceme jen podpořit ty, kteří pracují a mají děti – ti jsou pro náš stát nenahraditelní.