KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Vzor Pavla Bělobrádka v historii českého národa

16.07.2012 Máte nějaký vzor v historii českého národa?

Je jich celá řada a nelze je vyjmenovat. Každou historickou osobu si trochu idealizujeme, i ona měla svoje nedostatky. Mohou nám však v mnohém být zrcadlem, ve kterém poměřujeme svoje činy.  Od  sv. Vojtěcha a sv. Anežky až po Františka Noska, gen. Eliáše, Pavla Tigrida nebo bezejmenné, kteří denně riskují život a zdraví pro druhé, obětavě druhým slouží, nebo vytvářejí hodnoty, které využívá celá společnost.

 

Zdroj: Rozhovor pro občanské sdružení Svornost