KDU-ČSL Zodpovědněpro společný domov

Na této stránce naleznete nejčastější odpovědi na Vaše dotazy

 

STANOVISKO KDU-ČSL K ŘEŠENÍ PROBLÉMU IMIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ.


CO: Důsledně odlišujeme válečné uprchlíky a ekonomické migranty.

PROČ: Uprchlíci jsou osoby vyžadující ochranu dle mezinárodního práva a ČR je povinná jim poskytnout azyl, vůči ekonomickým imigrantům žádné právní závazky nemáme.

CO: Jsme proti závazným kvótám pro přijímání jak uprchlíků, tak ekonomických migrantů.

PROČ: Chceme přijímat uprchlíky dobrovolně a na základě našich možností se o ně skutečně dobře postarat, jinak nepomůžeme ani jim, ani sobě. Navíc povinné kvóty ztrácejí smysl, když většina imigrantů má za svou cílovou zemi jiný stát než ČR.

CO: Chceme si uprchlíky sami vybírat.

PROČ: Je důležité pomáhat těm, kteří od nás skutečně chtějí pomáhat a kteří s námi chtějí žít, integrovat se do naší společnosti a přijmout její hodnoty, takoví uprchlíci pro nás nakonec budou přínosem. Naopak imigranti, kteří odmítají naše občanské svobody, svobodu slova, náboženskou svobodu, rovnost pohlaví a sekulární stát, představují bezpečnostní riziko.

CO: Preferujeme pomoc uprchlíkům přímo v regionech konfliktů před jejich umísťováním v ČR.

PROČ: Za stejné peníze, které bychom věnovali na umístění uprchlíků k nám, můžeme zásadně zlepšit život několika set násobně více lidem v uprchlických táborech, kteří tak navíc zůstanou blízko domova v kulturně blízkém prostředí a nebudou muset riskovat nebezpečnou cestu do Evropy. KDU-ČSL navrhla zvýšit pomoc vlády pro uprchlické tábory ze 100 na 300 milionů Kč.

CO: Jsme pro zvýšení ochrany vnějších hranic EU (tedy i pro vyšší příspěvek ČR na tuto ochranu) a pro důsledný boj s pašeráky lidí a organizovaným zločinem, který se na nelegálních imigrantech v Evropě přiživuje.

PROČ: Je i v našem zájmu solidárně bránit hranice zemí, které čelí nezvladatelným statisícovým vlnám imigrantů a v rámci prevence bojovat s pašeráky lidí, kteří na této vlně profitují, stejně jako evropské mafie, jež prostřednictvím zkorumpovaných politiků inkasují veřejné peníze za ubytování imigrantů.

CO: Chceme, aby se zrychlil proces vyhošťování nelegálních imigrantů, kteří zjevně nemají nárok na status uprchlíka.

PROČ: Dle odhadů ministerstva vnitra je mezi imigranty pouze 10% skutečných válečných uprchlíků, zbytek tvoří ekonomičtí nelegálové, které je třeba co nejdříve vracet do zemí původu.

CO: Jsme pro, aby EU jednala s bohatými státy Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií, aby se solidárně podílely na přijímání uprchlíků.

PROČ: Blízké a bohaté země jsou svou kulturou muslimským uprchlíkům blízké, přesto je odmítají. Nemá ale logiku, aby tito uprchlíci pak cestovaly do Evropy, tedy do jim cizího prostředí.

CO: Neodmítáme pomoc uprchlíkům z oblastí bojů, kteří mají nárok na mezinárodně právní ochranu a kteří případně sami zamíří do ČR.

PROČ: Je naší lidskou povinností pomáhat trpícím, kromě toho jsme vázáni mezinárodními smlouvami, které nám nařizují udělit azyl těm, kteří mají nárok na status uprchlíka

CO: Jsme pro, aby v uprchlických táborech a v regionech bojů ČR vybírala uprchlíky vhodné pro bezproblémové soužití či asimilaci.

PROČ: Velká část uprchlíků jsou lidé, kteří prchají před tzv. islámským státem, případně jinými islámskými teroristy a je mezi nimi mnoho křesťanů, Jezídů, Asyřanů, Kurdů atd. Tito příslušníci nemuslimských a nearabských menšin jsou více ohroženi na životě, žijí v horších podmínkách a nemají zázemí v okolních muslimských zemích, zaslouží si tedy naši zvýšenou pozornost. Navíc je u nich dobrý předpoklad, že se budou úspěšně integrovat do naší společnosti, což po zkušenostech západních zemí o muslimských imigrantech říci nelze.

CO: Chceme se především připravit na možný příval uprchlíků z Ukrajiny.

PROČ: Na rozdíl od dnešní vlny imigrantů z Blízkého východu a z Afriky jsme pro Ukrajince potenciálně cílovou zemí, navíc jde o lidi nám kulturně blízké a máme poměrně dobré zkušenosti s jejich zapojením do české společnosti.


Usnesení Sjezdu 2015 Zlín

Zahraniční a Evropská politika:

Migrace


Pronásledování křesťanů

Politický islám:


Více informací si přečtěte v rozhovoru s předsedou Bělobrádkem a článcích:

http://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/belobradek-nemame-pravo-znicit-budoucnost-teto-zem

http://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/buddhiste-kvuli-karikaturam-nevrazdi

http://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/musime-pomoci-uprchlikum,-ne-ekonomickym-migrantum

 

Sankce - Ukrajina

Ukrajinu nemůžeme hodit přes palubu. Bylo by to nemravné a hloupé. Sami máme smutné zkušenosti s tím, když místo mezinárodního práva rozhoduje právo silnějšího. A my sami, či přinejmenším naši spojenci by docela dobře mohli být dalšími na řadě. Máme povinnost udělat vše pro to, aby se na Ukrajině přestalo válčit. A zároveň zabránit Rusku, aby opět přepisovalo hranice násilím. Může se zdát, že ukrajinská krize se zužuje na otázku sankcí. To je však zcela špatný úhel pohledu. Válka na samých hranicích EU a NATO se nás bytostně týká. Sankce nejsou cílem, jsou pouze prostředkem k dosažení cíle. A tím je svobodná a bezpečná Ukrajina. Nejde nám o to "trestat" Rusko. Jde nám o to odradit ho od pokračování ve vojenské intervenci.

Jedinou alternativou k sankcím by byl přímý vojenský zásah. Ten si nikdo nepřeje. Odmítnout sankce jako prostředek nátlaku by tak znamenalo de facto nedělat nic. Protože nelze čekat, že by se Rusko stáhlo pouze díky diplomatickým jednáním. Zvláště poté, co prezident Putin prohlásil, že když bude chtít, zabere do dvou týdnů Kyjev.
Jistěže nám jde v první řadě o mír. O stažení všech ozbrojenců z východu Ukrajiny. O svobodné volby, v nichž se ukrajinští občané sami rozhodnou, jak chtějí státoprávně uspořádat svou zemi a vyberou si své představitele. Samozřejmě, že pro návrat k ústavnímu pořádku bude třeba, aby se vedl široký dialog v rámci Ukrajiny. Ano, i Putin neustále vyzývá k mírovým jednáním. Jak ale máme brát jeho slova vážně, když zároveň zesiluje vojenský tlak na Ukrajinu? Nemůžeme jaksi po prezidentu Porošenkovi chtít, aby stáhl své vojáky a začal jednat, když by na druhé straně stolu ve skutečnosti seděli po zuby ozbrojení Putinovi emisaři s ruskou vojenskou mocí v zádech. Je nutné, aby Rusko přestalo intervenovat, stáhlo své ozbrojence, přestalo dodávat vojenský materiál a zajistilo hranici. Teprve v té chvíli bude možné zahájit skutečně svobodný a férový vnitro ukrajinský dialog. Sankce k tomu mohou dopomoci. Není pravda, že jsou neúčinné. Je pravdou, že byly doposud slabé. Ale druhá, tvrdší vlna již Rusko citelně zasáhla. Třetí musí být ještě zásadnější.
Přitom třetí vlna sankcí má mít především odstrašující charakter. Nemusí k nim nakonec dojít. Pokud Putin dostane rozum, stáhne se a umožní tak zahájení mírových rozhovorů. Ruský prezident musí jasně vědět, že tentokrát má co ztratit. Ztratit samozřejmě můžeme i my. A je legitimní, že se vláda snaží dopad sankcí na české firmy a občany řešit. Ale to je cena, kterou platíme za naše hodnoty a principy, za naši svobodu.
Je evidentní, že Ukrajinu čeká ještě dlouhá cesta k takovému politickému a státoprávnímu uspořádání, aby s ním byli srozuměni všichni obyvatelé ze všech etnik. Tuto cestu si však dobrovolně a svobodně musejí projít sami ukrajinští občané. Nesmějí je k tomu nutit Putinovy tanky. Ukrajinci mají právo rozhodnout.

Ukrajinu nemůžeme hodit přes palubu. Bylo by to nemravné a hloupé. Sami máme smutné zkušenosti s tím, když místo mezinárodního práva rozhoduje právo silnějšího. A my sami, či přinejmenším naši spojenci by docela dobře mohli být dalšími na řadě. Máme povinnost udělat vše pro to, aby se na Ukrajině přestalo válčit. A zároveň zabránit Rusku, aby opět přepisovalo hranice násilím. Může se zdát, že ukrajinská krize se zužuje na otázku sankcí. To je však zcela špatný úhel pohledu. Válka na samých hranicích EU a NATO se nás bytostně týká. Sankce nejsou cílem, jsou pouze prostředkem k dosažení cíle. A tím je svobodná a bezpečná Ukrajina. Nejde nám o to "trestat" Rusko. Jde nám o to odradit ho od pokračování ve vojenské intervenci.  Jedinou alternativou k sankcím by byl přímý vojenský zásah. Ten si nikdo nepřeje. Odmítnout sankce jako prostředek nátlaku by tak znamenalo de facto nedělat nic. Protože nelze čekat, že by se Rusko stáhlo pouze díky diplomatickým jednáním. Zvláště poté, co prezident Putin prohlásil, že když bude chtít, zabere do dvou týdnů Kyjev. Jistěže nám jde v první řadě o mír. O stažení všech ozbrojenců z východu Ukrajiny. O svobodné volby, v nichž se ukrajinští občané sami rozhodnou, jak chtějí státoprávně uspořádat svou zemi a vyberou si své představitele. Samozřejmě, že pro návrat k ústavnímu pořádku bude třeba, aby se vedl široký dialog v rámci Ukrajiny. Ano, i Putin neustále vyzývá k mírovým jednáním. Jak ale máme brát jeho slova vážně, když zároveň zesiluje vojenský tlak na Ukrajinu? Nemůžeme jaksi po prezidentu Porošenkovi chtít, aby stáhl své vojáky a začal jednat, když by na druhé straně stolu ve skutečnosti seděli po zuby ozbrojení Putinovi emisaři s ruskou vojenskou mocí v zádech. Je nutné, aby Rusko přestalo intervenovat, stáhlo své ozbrojence, přestalo dodávat vojenský materiál a zajistilo hranici. Teprve v té chvíli bude možné zahájit skutečně svobodný a férový vnitro ukrajinský dialog. Sankce k tomu mohou dopomoci. Není pravda, že jsou neúčinné. Je pravdou, že byly doposud slabé. Ale druhá, tvrdší vlna již Rusko citelně zasáhla. Třetí musí být ještě zásadnější. Přitom třetí vlna sankcí má mít především odstrašující charakter. Nemusí k nim nakonec dojít. Pokud Putin dostane rozum, stáhne se a umožní tak zahájení mírových rozhovorů. Ruský prezident musí jasně vědět, že tentokrát má co ztratit. Ztratit samozřejmě můžeme i my. A je legitimní, že se vláda snaží dopad sankcí na české firmy a občany řešit. Ale to je cena, kterou platíme za naše hodnoty a principy, za naši svobodu. Je evidentní, že Ukrajinu čeká ještě dlouhá cesta k takovému politickému a státoprávnímu uspořádání, aby s ním byli srozuměni všichni obyvatelé ze všech etnik. Tuto cestu si však dobrovolně a svobodně musejí projít sami ukrajinští občané. Nesmějí je k tomu nutit Putinovy tanky. Ukrajinci mají právo rozhodnout.

 

"Případ Šabatová"

Ombudsman vykonává svůj úřad nezávisle na vládě a parlamentu a jakýkoli politický nátlak na něj je nepřípustný. Je to tak v pořádku a já bych nikdy do činnosti žádné nezávislé instituce nezasahoval.

 

Co se týká samotného rozhodnutí ombudsmanky Šabatové ve věci dvou muslimek, které opustily zdravotní školu, protože neumožňovala při výuce nošení pokrývek hlavy, mohu k tomu uvést pouze svůj názor.

 

Osobně mi nevadí pokud se na veřejnosti nosí šátky, ostatně tento způsob zakrývání hlavy volí i české ženy a je také součástí oděvu řádových sester. Jsem proti pokrývkám, které zahalují tvář a znemožňují tak identifikaci, jako jsou muslimské nikáby a burky, nebo třeba roušky užívané ultralevicovými či ultrapravicovými extremisty.

 

Konkrétním případem zdravotní školy jsem se podrobně nezabýval a znám ho jen z médií. Mám nicméně za to, že škola nikoho diskriminovat nechtěla, šlo prostě o pravidla obsažená ve školním řádu. Rozhodnutí ombudsmanky nemá právní důsledky, jde pouze o morální sankci. Je tedy na samotné škole, jak bude postupovat dále. Nebo zda ustojí případnou žalobu kvůli diskriminaci.

 

Jsem přesvědčen, že podobné případy se mají řešit s chladnou hlavou a se zřetelem ke konkrétním podmínkám. Nikdo nesmí být diskriminován za své náboženské přesvědení. Na druhé straně si nikdo nesmí vynucovat výjimky z obecně platných předpisů s ohledem na svou víru, pokud to zákon výslovně neumožňuje.

 

Služební zákon

Nejsem také úplně spokojen, ale je to výsledek kompromisu. Prezident republiky na to má právo.

 

Zákon o registru smluv

Iniciativa Rekonstrukce státu je vítáná a potřebná. Nemyslím si však, že pouze kvůli podpoře Rekonstrukce státu bychom měli slepě přijmout jakýkoliv návrh. Nepotřebujeme spíše kvalitní zákon, který nebude jednoduché obcházet a který zároveň nezkomplikuje život malých obcí?