Nadační fond

Posláním a účelem Nadačního fondu Bělobrádek je především podpora zdravotně postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména voblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Dále Nadační fond podporuje technické talenty - více informací na stránce www.pavelbelobradek.cz/nfb

Nadační fond

Nadační fond Bělobrádek je soukromou nadací rodiny Bělobrádkových. Naším cílem je podporovat zejména zdravotně postižené, nemocné a znevýhodněné v jejich snaze zařadit se do společnosti, kultury a sportu. Chceme pomáhat lidem, kteří měli v životě méně štěstí, aby mohli žít co nejvíce plnohodnotný život, dosahovat profesních úspěchů, překonávat svůj handicap. Naše podpora směřuje i k právnickým osobám, které pomáhají znevýhodněným. Včetně participace na kulturních a volnočasových aktivitách, jež zvyšují a rozvíjejí kvalitu společenského života lidí s handicapem. Chcete pomoci? Pokud chcete naším prostřednictvím pomoci handicapovaným lidem, můžete zaslat finanční dar na náš transparentní účet č. 266169364/0300, případně si sjednat schůzku s naším zástupcem. Děkujeme!

Kdo jsme

Nadační fond Bělobrádek je soukromou nadací rodiny Bělobrádkových. Naším cílem je podporovat zejména zdravotně postižené, nemocné a znevýhodněné v jejich snaze zařadit se do společnosti, kultury a sportu.


Chceme pomáhat lidem, kteří měli v životě méně štěstí, aby mohli žít co nejvíce plnohodnotný život, dosahovat profesních úspěchů, překonávat svůj handicap. Naše podpora směřuje i k právnickým osobám, které pomáhají znevýhodněným. Včetně participace na kulturních a volnočasových aktivitách, jež zvyšují a rozvíjejí kvalitu společenského života lidí s handicapem.

Chcete pomoci?

Pokud chcete naším prostřednictvím pomoci handicapovaným lidem, můžete zaslat finanční dar na náš transparentní účet č. 266169364/0300
případně si sjednat schůzku s naším zástupcem. Děkujeme!

 

Upozornění - v roce 2022 je prozatím pozastaven příjem žádostí o podporu.

 

 

Formulář - žádost o podporu