Podporujeme technické talenty s CRA!

Podpora technického vzdělávání v regionech, určená pro rodiny s nižšími příjmy

Koho podporujeme?

  • CRA NFB
  • CRA NFB

Existují rodiny, které se i přes to, že oba rodiče pracují, pohybují se svými příjmy u hranice životního minima. Mají nárok na různé sociální dávky a příspěvky, které jim pomohou řešit základní životní potřeby, jako je bydlení. Nicméně nemají již finance na to, aby mohly podporovat své děti v technickém vzdělání, pořídit jim odpovídající vybavení, uhradit kvalitní internetové připojení, zaplatit například kurzy programování či radiotechniky (případně jiné technicky orientované kurzy), specifické školní pomůcky (složitější kalkulátory) a podobně. Těmto rodinám chceme pomoci, a to tak, aby jejich děti nepociťovaly bariéru v přístupu k informacím a možnému dalšímu technickému vzdělání. CRA jako technologický lídr na českém trhu pociťují zodpovědnost za rozvoj talentu všech dětí, i těch, které limitují nepříznivé finanční podmínky jejich rodiny.

Jak podporujeme?

CRA věnují určenou částku Nadačnímu fondu Bělobrádek, která na základě domluvených pravidel bude rozdistribuována na podporu do konkrétních rodin a do komunálních center v regionech. V první fázi projektu budou zařazeny kraje Královéhradecký a Jihočeský. Rodiny se přihlásí prostřednictvím přihlášek, které odešlou prostřednictvím vytvořeného formuláře na speciální webové stránce v rámci webu Nadačního fondu Bělobrádek, případně si je vytisknou a pošlou poštou. Finanční situaci doloží kopií daňového přiznání za uplynulý rok (tedy 2016) všech výdělečně činných členů rodiny, vedení projektu může situaci ověřit dotazem u oprávněných úřadů. Prospěch dítěte doloží posledním platným vysvědčením, tedy z 30. 6. 2017. S posuzováním, zda rodiny splnily stanovené podmínky, pomůže i CRA – bude stanovena komise, ve které budou jak zástupci fondu, tak donátora, a ta rozhodne o udělení podpory i její výši. Podpora bude vázána účelově a rodina pro její příjem musí doložit doklad o pořizovaném zboží/službě. Maximální výše příspěvku pro jednu rodinu: 15 000 Kč. Podpora bude vázána na konkrétní dítě v rodině, které musí rovněž splnit dané podmínky. Výběrem komise budou v další fázi rovněž určena centra v daných krajích, která budou vybavena novou ICT technikou a poskytnou dětem zázemí pro výuku.

Podmínky

Pro koho je příspěvěk určen?
Pro rodiny/neúplné rodiny, rodiče pracují, případně nepracují z důvodu nemoci apod. a rodina nemá dostatek finančních prostředků pro pokrytí nákladů na vzdělání dětí. Finanční situace rodiny bude posouzena individuálně. Rodina si může požádat na příspěvek pro dítě, které řádně plní školní docházku a aktuálně studuje střední školu zaměřenou všeobecně nebo orientovanou na technické vzdělání, případně studující střední odborné učiliště v oborech zakončených maturitou, směřujících k technickému vzdělání (obsluha CNC strojů, elektronika apod.). Prospěch dítěte musí být minimálně „dobrý“, tedy na vysvědčení nesmí mít horší známku než 3.

Na co je příspěvek určen?
Drobná ICT technika – grafické karty, licencované programy apod., internetové připojení, pomůcky pro výuku matematiky a technických oborů (kalkulátory, elektrotechnické stavebnice - např. Boffin, moduly Arduino, Raspberry apod.), kurzy a školení v oblasti matematiky a technických oborů, cestovné na kurzy.

Formulář

Pro odeslání žádosti můžete využít webového formuláře níže nebo si formulář stáhnout zde, vyplnit jej elektronicky či ručně a zaslal společně s přílohami na adresu:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 1
160 00, Praha 6


 
Žadatel
Jméno
Příjmení
Datum narození
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Ulice a č.p.
Obec
PSČ

Dítě
Jméno
Příjmení
Datum narození
Název a ulice navštěvované školy
Název, cena a popis produktu/služby, na kterou je příspěvek požadován:
Přílohy, které je nutné doložit:
Kopie daňového přiznání za rok 2016 rodičů:


Vysvědčení z 30. 6. 2017:


Zaslat vytištěný formulář poštou